Mehmet Feridun İzgi

Ortak


feridun.izgi@firatizgi.com


Diller:
Türkçe - İngilizce

Eğitim:
Ankara Üniversitesi LLB, 2001
Bilgi Ünivertesi LLM - Ekonomi Hukuku, 2007
Columbia University Law School, Misafir Doktora Adayı, 2011
Yeditepe Üniversitesi Doktora - Özel Hukuk (tez aşaması)

Üyelikler:
İstanbul Barosu
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Denetim Kurulu Üyesi
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu, Türkiye Bölümü (GÜNDER) Üyesi
Uluslararası Barolar Birliği, Enerji Hukuku Komitesi Üyesi

Diğer:
Arabulucu
Marka Vekili

Mehmet Feridun İzgi

Mehmet Feridun İzgi enerji sektörü; altyapı ve inşaat; uyuşmazlık çözümü; şirketler hukuku ve iş hukuku alanlarında yönetici ortaktır. Müvekkilleri arasında elektrik üretim, tedarik (toptan ve perakende satış) ve dağıtım lisansı ile faaliyet gösteren şirketlerin yanında ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, üretim, doğrudan satış ve perakende satış gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler de yer almaktadır.

İzgi’nin elektrik sektörü özelinde yürüttüğü çalışmalarından bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Doğal gaz, kömür, hidroelektrik rüzgâr ve güneş gibi çeşitli kaynaklardan elektrik üreten tesislerin proje, lisanslama, inşaat ve inşaat sonrası süreçlerine hukuki danışmanlık sağlamıştır;
  • Mühendislik-tedarik-inşaat sözleşmelerine, iletim hattı sözleşmelerine, diğer proje sözleşmelerine, proje finansmanı süreçlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir;
  • Elektrik tedarik (alım-satım) sözleşmelerine hukuki görüş vermiştir;
  • Elektrik sektörüne yönelik sektörel regülasyonlar ve rekabet hukuku regülasyonları konusunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sağlamış, yeni düzenleme taslaklarına müvekkilleri adına görüş sunmuş, sektör toplantılarında müvekkillerini temsil etmiştir;
  • Düzenleyici işlemlere karşı idari yargıda açılan davalarda müvekkillerini temsil etmiştir;
  • İzgi’nin bu alanlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde de önemli bir birikimi bulunmaktadır.

İzgi, genel olarak yerli, yabancı ve çok uluslu müvekkillere enerji hukuku; sözleşmeler hukuku; ticaret hukuku; iş hukuku; gayrimenkul hukuku; tüketici hukuku, rekabet hukuku ve dağıtım ağı sözleşmeleri konularında danışmanlık sağlamaktadır. Ayrıca bu alanlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlerinde de önemli bir birikime sahiptir.

İzgi’nin elektrik piyasası düzenlemeleri, iklim değişikliği düzenlemeleri ve iş hukukuna ilişkin konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca bu alanda çok sayıda panelde konuşma ve sunumlar yapmıştır. İzgi, düzenli olarak uluslararası konferanslara katılmaktadır.